Informacje o firmie

Firmę tworzy zespół, który brał udział we wdrażaniu OSSR (Obszarowy System Sterowania Ruchem) praktycznie od samego początku, czyli od kwietnia 2007 r jako pracownicy firmy TYCO International, potem ADT Fire and Security. Dzięki temu zdobyte zostało olbrzymie doświadczenie oraz unikalna wiedza w zakresie inżynierii ruchu, obsługiwanych systemów oraz urządzeń, jaką można było z powodzeniem wykorzystać podczas obsługi eksploatacji systemu, która rozpoczęła się z początkiem lipca 2008 r. W tym czasie zespół nabierał nowego doświadczenia – analizy sytuacji ruchowej, wypracowania schematów reagowania, a także stałej poprawy warunków ruchu. Do zadań podczas eksploatacji należało również włączanie do systemu kolejnych skrzyżowań oraz dalsze skracanie czasu przejazdu tramwaju na linii Łódzkiego Tramwaju Regionalnego. W czerwcu 2011 r. na bazie zespołu eksploatacyjnego powstaje firma EL-Traffic jako podwykonawca firmy AGIS Fire & Security (wcześniej TYCO International i ADT Fire and Security). Zgrany i doświadczony zespół z powodzeniem realizuje powierzone mu zadanie oraz zbiera nowe doświadczenie. Dodatkowo do systemu włączane są kolejne skrzyżowania, oraz pojawia się pierwszy produkt firmy – urządzenie monitorujące natężenie ruchu na ciągu rowerowym – licznik rowerowy. W czerwcu 2012 r. firma EL Traffic samodzielnie już uzyskuje zamówienie od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji na eksploatację OSSR.

Obecnie firma EL-Traffic jako operator OSSR w Łodzi czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem sygnalizacji świetlnej, monitoruje warunki ruchu w trybie ciągłym oraz dba o punktualne kursowanie tramwajów po linii Łódzkiego Tramwaju Regionalnego. Dodatkowo cały czas prowadzone są prace związane ze skróceniem czasu przejazdu na linii ŁTR oraz włączaniem do systemu kolejnych sygnalizacji. Rozwijany jest również dział inżynierii ruchu związany z pomiarami i analizami, modelowaniem ruchu oraz projektowaniem organizacji ruchu i programów sygnalizacji.

Wszystkie prace dyspozytorskie wspomagane są przez pracowników Centrum Sterowania Ruchem, wykonującym zadania związane z eksploatacją systemu codziennie w godzinach 6:00 - 22:00. Operatorzy na bieżąco analizują warunki ruchu, przygotowują raporty zgłoszeń dotyczące utrudnień w ruchu, nieplanowanymi zdarzeniami, a także ewentualnymi usterkami tak, aby w przypadku zaistnienia wymienionych sytuacji niezwłocznie podjąć konieczne działania.

Firma EL-TRAFFIC zajmuje się również utrzymaniem sieci światłowodowej, prowadzeniem działań serwisowych zapewniających ciągłość i poprawność działania Systemu Nadzoru Wizyjnego oraz nadzorem i obsługą Systemu Zarządzania Informacją Pasażerską i Transportem Publicznym

 

El-Traffic s.c. Systemy Zarządzania Ruchem
2011 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt: UltraGraf