Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas wdrażania i późniejszej

eksploatacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Łodzi

stało się możliwe stworzenie kompleksowej oferty obejmującej:


  • Inżynierię ruchu

- pomiary warunków ruchu dla wszystkich uczestników (ruch pieszy, kołowy, komunikacja miejska, rowerowy i wiele innych)

- analizy i modelowanie ruchu w oprogramowaniu PTV Vissim

- projekty organizacji ruchu zarówno stałej jak i czasowej

- projekty sygnalizacji świetlnej (branża ruchowa)

 

  • System sterowania sygnalizacją świetlną SCATS

- programowanie sterowników i modułów komunikacyjnych SOTU

- przystosowanie sterowników sygnalizacji świetlnej do pracy z systemem SCATS

- tworzenie logiki sterowania

- kalibracja parametrów pracy systemu

- stały nadzór nad działaniem systemu


  • System zarządzania komunikacją miejską RAPID

- instalacja systemu wraz z kalibracją

- monitorowanie pracy

 

  • System monitoringu wizyjnego CCTV

- instalacja systemu wraz z kalibracją

- nadzorowanie pracy, usuwanie usterek

 

  • Kompleksową obsługę centrum sterowania ruchem

- profesjonalny nadzór operatorski w wyznaczonych godzinach pracy

- szybkie reagowanie na zaistniałe incydenty

- stały kontakt z Zarządcą Dróg Miejskich i Komunikacji Miejskiej

- tworzenie skutecznych harmonogramów i schematów działań w razie różnego rodzaju incydentów i zakłóceń pracy systemu

- nieocenione wsparcie dla Zarządców Dróg i Komunikacji Miejskiej w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących warunków ruchu na danym obszarze

 

- konfiguracja działania (schemat działania, ilość pól detekcyjnych i wiele innych parametrów) zgodnie z życzeniem Zamawiającego

- dostawa i montaż urządzeń we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach

 

  • Instalację i serwis urządzeń sterowania ruchem i łączności

- instalacja i serwis sterowników sygnalizacji świetlnej ECLIPSE firmy Tyco Traffic & Transportation

- instalacja i nadzór sieci komunikacyjnej (przewodowa, światłowodowa, radiowa)

- instalacja, konfiguracja i serwis urządzeń detekcyjnych wszystkich typów

- kompleksowe instalacje urządzeń związanych z zarządzaniem ruchem drogowym

 

  • Doradztwo i konsulting

- systemy SCATS i RAPID

- rozwiązania ruchowe i analizy

- instalacja urządzeń związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem ruchem

 


El-Traffic s.c. Systemy Zarządzania Ruchem
2011 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt: UltraGraf