Dzi?ki do?wiadczeniu zdobytemu podczas wdra?ania i p?niejszej

eksploatacji Zintegrowanego Systemu Zarz?dzania Ruchem w ?odzi

sta?o si? mo?liwe stworzenie kompleksowej oferty obejmuj?cej:


  • In?ynieri? ruchu

- pomiary warunkw ruchu dla wszystkich uczestnikw (ruch pieszy, ko?owy, komunikacja miejska, rowerowy i wiele innych)

- analizy i modelowanie ruchu w oprogramowaniu PTV Vissim

- projekty organizacji ruchu zarwno sta?ej jak i czasowej

- projekty sygnalizacji ?wietlnej (bran?a ruchowa)

  • System sterowania sygnalizacj? ?wietln? SCATS

- programowanie sterownikw i modu?w komunikacyjnych SOTU

- przystosowanie sterownikw sygnalizacji ?wietlnej do pracy z systemem SCATS

- tworzenie logiki sterowania

- kalibracja parametrw pracy systemu

- sta?y nadzr nad dzia?aniem systemu


  • System zarz?dzania komunikacj? miejsk? RAPID

- instalacja systemu wraz z kalibracj?

- monitorowanie pracy

  • System monitoringu wizyjnego CCTV

- instalacja systemu wraz z kalibracj?

- nadzorowanie pracy, usuwanie usterek

  • Kompleksow? obs?ug? centrum sterowania ruchem

- profesjonalny nadzr operatorski w wyznaczonych godzinach pracy

- szybkie reagowanie na zaistnia?e incydenty

- sta?y kontakt z Zarz?dc? Drg Miejskich i Komunikacji Miejskiej

- tworzenie skutecznych harmonogramw i schematw dzia?a? w razie r?nego rodzaju incydentw i zak?ce? pracy systemu

- nieocenione wsparcie dla Zarz?dcw Drg i Komunikacji Miejskiej w podejmowaniu strategicznych decyzji dotycz?cych warunkw ruchu na danym obszarze

- konfiguracja dzia?ania (schemat dzia?ania, ilo?? pl detekcyjnych i wiele innych parametrw) zgodnie z ?yczeniem Zamawiaj?cego

- dostawa i monta? urz?dze? we wskazanych przez Zamawiaj?cego lokalizacjach

  • Instalacj? i serwis urz?dze? sterowania ruchem i ??czno?ci

- instalacja i serwis sterownikw sygnalizacji ?wietlnej ECLIPSE firmy Tyco Traffic & Transportation

- instalacja i nadzr sieci komunikacyjnej (przewodowa, ?wiat?owodowa, radiowa)

- instalacja, konfiguracja i serwis urz?dze? detekcyjnych wszystkich typw

- kompleksowe instalacje urz?dze? zwi?zanych z zarz?dzaniem ruchem drogowym

  • Doradztwo i konsulting

- systemy SCATS i RAPID

- rozwi?zania ruchowe i analizy

- instalacja urz?dze? zwi?zanych z szeroko rozumianym zarz?dzaniem ruchem


El-Traffic s.c. Systemy Zarządzania Ruchem
2011 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt: UltraGraf