Na ten czas nie jest prowadzona rekrutacja.

Czym si? zajmujemy
Aktualnie realizujemy us?ugi w zakresie bie??cego monitoringu stanu ruchu na trasie ?dzkiego Tramwaju Regionalnego (?TR), sta?ego monitoringu taboru Miejskiego Przedsi?biorstwa Komunikacyjnego w ?odzi, a tak?e zapewniamy profesjonalne us?ugi w zakresie konieczno?ci dostrajania systemu dopasowuj?c parametry do potrzeb i oczekiwa? Klienta.

El-Traffic s.c. Systemy Zarządzania Ruchem
2011 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt: UltraGraf